FELELŐSSÉG ELHÁRÍTÁSA

Felelősség Elhárítása

Támogatás Szent Fűkereszt

Postfach 540
6281 Hochdorf
Schweiz

E-Mail: info@eisenberg.org
Internet: www.eisenberg.org
Egyházi engedéllyel kapcsolatos magyarázat

Egyetértve Őszentsége, VIII. Orbán pápa dekrétumával és a II. Vatikáni Zsinat rendelkezéseivel, az Eisenbergi Fűkereszt megismertetésére létrejött Társulat teljesen aláveti magát az egyház ítéletének. Ezen a honlapon az „üzenetek”, „jelenések” szavakat és hasonló kifejezéseket emberi bizonyságtételnek kell tekinteni, és ennek megfelelő értéket kell nekik tulajdonítani.


Szerzői joggal kapcsolatos információ

E honlap valamennyi adata az ott jelzett forrásból származik illetve azok alapján áll rendelkezésre, és nem szavatoljuk azok pontosságát, teljességét vagy aktuális voltát. Hacsak e kiadvány egyéb értelmű jelzést vagy eligazítást nem ad – ami bizonyos kivonatokkal, idézetekkel vagy egy-egy dokumentum adataival kapcsolatosan előfordulhat –, az alábbi feltételekkel bárkinek jogában áll ugyanezeket a tartalmakat kinyomtatni és terjeszteni: A dokumentum kizárólag nem kereskedelmi célból használható fel! E dokumentum vagy bármely részlete másolatának tartalmaznia kell a szerzői jogra vonatkozó ezen információt és az operátor copyright jelzését. Az operátor írásbeli jóváhagyása nélkül a dokumentum vagy annak bármely részlete nem változtatható meg. Az operátor fenntartja azt a jogot, hogy engedélyét bármikor visszavonja, és az adott felhasználást az operátor által írásban közzétett felszólításra haladéktalanul meg kell szüntetni.


Felelősség korlátozása

Némelyik itt megadott hivatkozás harmadik fél honlapjára irányítja át a felhasználót. Az operátor ezeket a honlapokat semmilyen módon nem tudja befolyásolni. Ennek megfelelően az operátor a számára ismeretlen harmadik felekhez irányító linkek tartalmáért, vagy e tartalmak bármilyen más közzétételéért nem vállalhat felelősséget. Az operátor csak akkor tekinthető felelősnek az átirányított linkek tartalmáért – legyenek e tartalmak kedvező vagy negatív beállítottságúak –, ha műszakilag lehetséges és ésszerű az ilyen alkalmazások elhárítása.