Üzenetek és jelenések

Jel az Úr a december 23, 1965
„Mondom nektek, bűnbocsánatot és kegyelmet adok bőséges szeretetemből és irgalmamból – én, Krisztus, aki szeretetből meghaltam a kereszten gyógyulására sokaknak – azoknak, akik az értem való szeretetből elismerik és magasztalják ezt a keresztet a földön.”

Az eisenbergi üzenetek nem mondanak ellent a Szentírásnak és a Római Katolikus Egyház tanításának. Ugyanakkor Őszentsége, VIII. Orbán pápa dekrétumával összhangban leszögezzük, hogy ami e helyt nyilvánosan elhangzik vagy meghirdetésre kerül, az nem egyéb megbízható és hiteles emberi kijelentéseknél, melyeknek nem célja előre hirdetni vagy befolyásolni a Szent Katolikus és Apostoli Egyház ítéletét.

BevezetőAz 1964 és 1984 közötti időszakban Krisztus Urunk és a Boldogságos Szűz Mária szent edényéül választotta Aloisia Lex asszonyt sok fontos üzenet közvetítésére, amit részben szóról szóra kellett közvetítenie, míg másokat látomásban kapott. Lex mama papírra vetett minden egyes esetet: gyermekei iskolai füzeteinek üres lapjaira, vagy imakönyvek üres oldalaira. Lex asszony magyar iskolába járt, mert abban az időben St. Martin an der Raab, Sopronszentmárton, Magyarországhoz tartozott, ezért nem tudott igazán helyesen írni felnémet dialektusban.
Lex mama egyszerű német nyelven írt és beszélt. Ezért az általa leírt próféciák és üzenetek hosszúsága egyértelműen mutatja, hogy nem saját magától, hanem csakis az Égtől származnak.

Ő mag mondta:
„Hogy honnan veszem ezeket? Sose tanultam németül.”

A próféciák apokaliptikus jellegűek. Ez azt jelenti, hogy a kijelentések arról prófétálnak, amit Krisztus már maga kijelentett, vagy ami megtalálható a Biblia különböző helyein. Az eisenbergi üzenetek az egész világnak szólnak, és tartalmukat tekintve az ébresztő hatású fatimai üzenetek folytatásának tekinthetők. Isten Anyja Eisenbergben ugyanazt a nyelvet beszéli, mint Fatimában. Az eisenbergi üzenetek nem mondanak ellent a Szentírásnak és a Római Katolikus Egyház tanításának. Végül, az eisenbergi üzenetek az emberek lelkének megmentésével foglalkoznak.